Contact

Storingen en techniek:

Voor storingsmeldingen en zaken met een technisch karakter neemt u contact op met de technisch beheerder van de VvE, Bouwbeheer Boshuizen. Telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 9.00 uur op werkdagen, anders uw melding bij voorkeur via de 'Meldingen-klachten' module op deze site doorgeven (u dient eerst in te loggen om deze pagina te bereiken). Uw melding wordt gewoonlijk dezelfde dag opgevolgd. 

Urgente meldingen: 
Buiten kantooruren of in het weekend, kijk hier.

Bouwbeheer Boshuizen
Telefoon 0294-252236 (let op, dit nummer is gewijzigd)
website
e-mail

Let op: het gaat hierbij om storingen en technische zaken die onder verantwoordelijkheid van de VvE vallen. Dus storingen of schade aan b.v.: gevel, algemene ruimtes, garage, algemene toegangsdeuren en gebouw installaties. In principe vallen zaken 'binnen' uw eigen appartement of bedrijfsruimte onder uw eigen verantwoordelijkheid. 

Vraag bij twijfel altijd eerst advies via Bouwbeheer Boshuizen.

Huismeester:
Binnen het complex Batavia is voor het oplossen van kleine storingen en het opvolgen van dagelijks onderhoud een huismeester aangesteld, de heer J. Almering. De heer Almering werkt een aantal dagdelen per week en hij wordt door Bouwbedrijf Boshuizen geïnformeerd over meldingen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

Voor afspraak glasvezel aansluiting. Bel met de heer J. Almering (zie telefoonnummer, log eerst in) om er voor te zorgen dat er een afspraak wordt gepland om bij de centrale aansluitkast te kunnen. Zonder deze afspraak kan de monteur niets aansluiten.

Schoonmaak:
De  schoonmaak binnen Batavia wordt uitgevoerd door Klaver-Drie. Meldingen, opmerkingen of klachten m.b.t. schoonmaak kunt u melden via de 'Meldingen-klachten'  module op deze site (u dient eerst in te loggen om deze pagina te bereiken).

AirB&B klachten:
Op de ALV in juli 2016 is afgesproken dat meldingen van eventuele overlast op het gebied van short-stay/ AirB&B kunnen worden gemeld. Op deze manier wordt beter inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van deze verhuur. Meldingen kunnen worden gestuurd naar dit mail adres. Graag met zo veel mogelijk details, zoals: wat/ wanneer/ soort overlast/ adres.

Veiligheid:
Alle meldingen m.b.t. tot (pogingen tot) inbraak binnen ons gebouw, vernielingen, veiligheid in de buurt, graag naar e-mail. Zie ook bij Commissies.

Bestuur VvE:
Vragen over of aan het bestuur van de VvE kunt u melden via email

Het bestuur bestaat uit een aantal bewoners die als vrijwilliger deze bestuursfunctie vervullen. Omdat het dus geen full-time functie betreft, zijn wij helaas niet altijd in de gelegenheid om de ingezonden emails dagelijks te controleren. Normaliter zullen wij uw email binnen een week inhoudelijk beantwoorden.

Administratief:
Vragen met een administratief karakter kunt u stellen aan de administratief beheerder van de VvE:

Newomij
Postbus 5090, 1410 AB Naarden
Kon. Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden  

telf: 088 639 66 00 algemeen

Contact: Hr. M. Vrij - m.vrij@newomij.nl

Buiten kantooruren: 
Buiten kantoortijden en in het weekend, kunt u voor urgente storingen of schades (onder vermelding van uw huisnummer, telefoonnummer en evt. contractnummer) direct contact opnemen met de onderstaande bedrijven. Iedere opvolging van een melding kost geld. Met klem vragen wij u om deze meldingen dus alleen te doen in urgente gevallen. Standaard meldingen graag via Bouwbeheer Boshuizen.

Voor veel van de meldingen dient u een contractnummer te verstrekken aan het destbetreffende bedirjf, Kijk hier voor de contractnummers (u dient eerst in te loggen om deze pagina te bereiken).

Glasschade
Glaslijn(servicecontract VvE). 24/7 bereikbaar.
Telefoon 0800 0205050  - polisnummer (log eerst in)

Inbraak/ sloten
Kolsteeg Security te Amsterdam. Telefoon 020 681 56 98
Accuraat Vastgoed service. Telefoon 020 4000354 

Nuon Elektra en warm water
Telefoon 0800 0513

Vuilwaterpomp (garage)
DP Service 0172 48 83 88 - contractummer (log eerst in)

Hydrofoor
Grundfos. Telefoon 0800-47378423 - contractummer (log eerst in)

RRS Riool Reiniging Service
Telefoon 020  3144444. contractummer (log eerst in)

Liften
Skylift. Telefoon 0342-425505. Melden met adres en contactgegevens.

Garagedeuren
D&M. Telefoon 035-5313890. Melden met complex en adresgegevens.


De huurwoningen van Batavia zijn in eigendom van Lieven de Stad. Meldingen van huurders dienen via Lieven de Stad te worden doorgegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebruikersnaam
wachtwoord

foto foto foto foto